Novi zakon nudi nove mogućnosti za izgradnju solarnih elektrana-dr Aleksandar janjić

Nedavno je Skupština Republike Srbije usvojila četri važna zakona u oblasti energetike. Jedan od tih zakona, je sa posebno velikom pažnjom praćen od strane svih koji su zainteresovani za oblast obnovljivih izvora. To je Zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije.

O novinama koje je doneo ovaj zakon i koje su to potencijalne prilike za investiranje u solarnu energiju, razgovarali smo sa profesorom dr Aleksandrom Janjićem sa Elektronskog fakulteta u Nišu.

Profesor Janjić je bio jedan od panelista na prvoj velikoj online konferenciji o solarnoj energiji u perfektnoj organizaciji Balkan Green Energy News portala. Ima više od 30 godina iskustva u privredi,  bio je na čelu jednog od najvećih distributinvih preduzeća i radio na brojnim naučno istraživačkim projektima.

Iza njega stoji veliki broj naučnih radova na domaćim i međunarodnim konferencijama i internacionalnim stručnim časopisima, u oblasti energetike i energetske efikasnosti. Solarnim elektranama se bavi više od 20 godina.

Profesora Janjića smo prvo pitali ono što verovatno najviše interesuje potencijalne investitore u solarne elektrane:

‚‚Da li je sada pravi trenutak da se investira u solarne elektrane?”

Dobili smo nedvosmislen odgovor:

‚‚Da, sada je pravi trenutak. Iz više razloga.

Najpre, Republika Srbija treba da poveća svoj udeo obnovljivih izvora zelene energije u ukupnoj proizvodnji električne energije. Zatim, treba da se donese Nacionalni energetski i klimatski plan, kojim će tačno da se definiše udeo solarne energije u ukupnoj proizvodnji električne energije.

Drugo, porast cene električne energije, ona je već poskupela i joć će cena da raste, takođe cena električne energije na tržištu raste.

Garancija porekla energije će ubuduće biti veoma bitna,  jer neke firme će biti čak obavezne zbog politike kompanije da im, recimo, 30% energije bude iz obnovljivih izvora.’’

Šta je to novo u zakonu o obnovljivoj energiji?

‚‚Za male kupce to novo je neto merenje. Mali kupci električne energije mogu postati i proizvođači. Dakle, koliko kWh proizvede za toliko kWh umanjuje svoj račun bez obzira kada proizvede i kada potroši. To nije bilo moguće pre ovog zakona.

Ako u nekom mesecu proizvede više kilovata nego što potroši, moći će te kilovate da prenese u naredni mesec, ali neće to moći u nedogled, pravi se presek na nivou jedne godine. Za sve što je više proizveo a nije potrošio nema pravo na nadoknadu.

To ograničenje je uvedeno sa ciljem da se mali kupci uslove da dobro proračunaju svoje kapacitete, jer svrha za ovu kategriju, je da umanje svoju potrošnju, da što bolje svojim solarnim kapacitetima pokriju svoju potrošnju a ne da postanu proizvođači električne energije.

Druga dobra stvar su podsticajne mere koje su predviđene ovim zakonom za proizvođače električne energije.

Tu je najpre, tržišna premija.  Korisnik ove podsticajne mere će moći na tržištu da proda svoju zelenu energiju. On sklopi ugovor sa snabdevačem da prodaje svoju energiju po nekoj tržišnoj ceni koju dogovore, a država mu subvencioniše cenu do cene struje postignute na aukciji.

Očekuje se da će do kraja godine da se organizuje prva aukcija, na kojoj će učestvovati oni koji imaju projekte solarnih elektrana.

Ograničenje je da već izgrađene solarne elektrane ne mogu biti korisnici tržišne premnije.

Ovo je vrlo važno za potencijalne investitore, sada je pravi trenutak da se razmišlja o izgradnji solarne elektrane, i to pre svega pripremi dokumentacije , projektovanju do građevinske dozvole. 

Još jedna mera podsticaja je fid-in tarifa, koja je i ranije bila zastupljena ali sa veoma malom kvotom. Biće fid-in tarifa za manje solarne elektrane, do 500 kW gde država subvencioniše celokupni iznos fid-in tarife. Konačno pravo na fid-in tarifa utvrđuje aukcijom.  Kolika će biti kvota još uvek nije poznato, ali se svakako očekuju značajno veće kvote.

Važna i nova stvar u ovom zakonu, su takozvane energetske zadruge. Sada zakon dozvoljava formiranje energetskih zajednica, gde se fizička, pravna lica i jedinice lokalne samouprave mogu udruživati i steći status povlašćenog proizvođača električne energije što do sada nije bio slučaj.

Članovi zajednice takođe mogu biti kupci-proizvođači, što je posebno pogodno za domaćinstva koja žele da umanje svoje račune za električnu energiju.

Kupac – proizvođač je verovatno najznačajnija novina u ovom zakonu, jer je sada uveden kao zvanična kategorija, što do sada u Srbiji nije bilo regulisano zakonom.

Zakonski je prepoznat kupac-proizvođač i može da ostvaruje svoja prava koja je do sada teško ostvarivao. Do sada je solarna elektrana na njegovom krovu tretirana kao poseban objekat.

Sada se to pojednostavljuje, pogotovu u delu priključka, jer sada može da svoju elektranu priključi na svoju instalaciju. Jedino je ograničenje da elektrana može da bude instalisane snage do visine odobrene snage objekta odnosno firme.

Ovaj zakon otvara brojne mogućnosti, i sada treba u skladu sa svojim potrebama i potencijalima, investirati  i pronaći svoje mesto na tržištu.’’

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top